Základním principem investice je vložit finanční prostředky do transakce, která přinese zisk. Jednou z nejoblíbenějších transakcí je nákup nemovitostí. Proč? Je tomu tak z několika důvodů:

1. Nemovitost je hmotným majektem. Co to znamená? Oproti vlastnictví akcií si majitel nemovitostí může na nemovitost sáhnout. Tzn. nemovitost je mu osobně bližší než akcie.

2. Nemovitost má „finanční sílu”, investor od nás nakupuje za 50% a méně současné tržní ceny nemovitosti. Takovým nákupem investor získá prostor pro pozitivní výchozí strategii a má vysoký potenciál vytvořit zisk. Oproti akciím, kde „sílu” tvoří dozorčí rada a její plány je investice do vlastní nemovitosti pro mnoho investorů smysluplnější, prostředky vložené do nemovitosti jsou chápány jako investice (ne spekulace).

3. Kontrola investice - jak je uvedeno v bodu 2. Vlastní nemovitost umožňuje přímou kontrolu. V případě negativních změn na trhu s nemovitostmi může majitel pružně reagovat. Trh s nemovitostmi NIKDY nepadá či nenabírá na síle během jediného dne, jako je tomu u akcií.

Možnosti Vašich investic do nemovitostí v USA:

  1. Přímý nákup investiční nemovitosti. Ceny většiny investičních nemovitostí jsou nižší než ceny bytu v ČR.
  2. Vstup do společnosti jako JV partner (joint venture partnership)

Investor se stává majitelem nemovitosti, zpravidla rodinného domu, a v krátkém časovém sledu nemovitost obratem prodává finálnímu kupci na bázi rent to own option s garantovaným ziskem v průběhu následujících 3 let. Pro investory zabezpečujeme kompletní servis, od vyhledání investiční nemovitosti až po zajištění finálního kupce, včetně veškeré související smluvní dokumentace a převodu nemovitosti.

Více informací...

Investor se stává spolupodílníkem společnosti na bázi JV (joint venture) partnership. Svojí investicí se bude podílet na nákupu nemovitostí na aukcích či při přebírání hypotečních splátek. Tento typ investice je vhodný pro každého, kdo preferuje vytvoření solidní návratnosti, bezpečné krytí investice a přitom nechce být vlastníkem nemovitosti. Tento způsob partnerství dává investorovi možnost kontroly nad průběhem celé transakce. Zajišťuje mu velmi výnosnou návratnost a zároveň umožní získat pravidelné měsíční cash flow. Investor ziskava 15% p.a. (placené v měsíčních splátkách) a 60% z výdělku z prodeje konkrétní nemovitosti. Minimální doba JV partnerství je jeden rok.

Více informací...

Ať si vyberete jakoukoliv z výše nabízených možností, následujícím krokem k úspěšnému docílení Vašeho požadavku, je kontaktovat nás. Poté Vám připravíme nabídku přesně dle Vašich investičních či osobních potřeb.

Výše uvedené způsoby Vám zajišťují bezpečnost Vašich investovaných prostředků a zároveň Vám přináší garanci zisku. Neváhejte kontaktovat!

Veškeré transakce jsou uskutečněny tak, že je zajištěna ochrana dat všech zúčastněných stran. Klienti, kteří již uskutečnili transakcí a poskytují reference, nám k tomu dali výslovný souhlas!

fb

„Knowledge is the power”

Newsletter

ZDARMA informace z oblasti realitních investic v USA. Možnost získat $1000 či jiné výhody. Zadejte svůj e-mail!